«Sobre la mención del nombre del Obispo en la Plegaria Eucarística»

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO

Decretum

De nomine Episcopi in prece eucaristica proferendo

Cum de nomine Episcopi in prece eucharistica proferendo nihil in Missali Romano indicetur, plures Ordinarii et etiam Conferentiae Episcopales ab hac Sacra Congregatione petierunt quinam essent in eadem prece nominandi.
Episcopus in prece eucharistica memoratur non tantum vel non praecipue honoris gratia, sed ob causam communionis et caritatis, sive ad significandum oeconomum gratiae summi sacerdotii[1], sive ad divina auxilia pro eius persona et ministerio impetranda in ipsa celebratione Eucharistiae, quae est totius actionis virtutisque Ecclesiae culmen et fons [2].
Patet profecto multas ex his rationibus pro iis quoque valere, qui sive charactere episcopali insigniti sunt sive non, portionem populi Dei, non ut dioecesim ordinatam, gubernant. Quapropter sequentia statuuntur :

I. In prece eucharistica nominari debent :

a) Episcopus dioecesanus;
b) Episcopus, qui ad aliam sedem translatus, prioris retinet administrationem;
c) Administrator Apostolicus «sede plena» aut sede vacante, tum permanens tum ad tempus constitutus, qui sit Episcopus et revera toto munere fungatur praesertim in spiritualibus;
d) Vicarius et Praefectus Apostolicus;
e) Praelatus et Abbas nullius cui commissa est iurisdictio in territorium ab aliqua dioecesi seiunctum.

II. Praeter supra dictos, nominari licet in prece eucharistica Episcopos Coadiutores et Auxiliares, qui Episcopo dioecesano in dioecesi regenda dant operam, aliosque, dummodo sint charactere episcopali insigniti. Qui si plures sunt, post nomen proprii Ordinarii, de quo in num. I, prolatum, omnes simul memorantur, reticitis nominibus.
III. In aliis omnino peculiaribus adiunctis Apostolica Sedes adeatur.

IV. Quoad formulas adhibendas:

a) formula in memoria agenda sive Episcopi sive Vicarii et Praefecti Apostolici, sive etiam Praelati et Abbatis nullius, erit iuxta varia adiuncta: «una cum Episcopo (Vicario, Praelato, Praefecto, Abbate) nostro N.» ;
b) si simul sunt cumulanda nomina, nomen Episcopi dioecesani semper prius pronuntietur, deinde alterum nomen, hac formula : «una cum Episcopo nostro N. et ...» vel, quando plures sunt nominandi, formula generali: «una cum Episcopo nostro N. eiusque Episcopis adiutoribus»;
c) quando Missa celebratur a sacerdote in alieno territorio sed pro coetu fidelium propriae dioecesis (Vicariatus aut Praefecturae, Praelaturae aut Abbatiae nullius), verbi gratia occasione data peregrinationis, formula erit : «una cum Episcopo (Vicario, Praelato, Praefecto, Abbate) nostro N. et Episcopo huius Ecclesiae N.»;
d) quando Missa celebratur ab Episcopo:
— infra fines propriae Ecclesiae, Episcopos Coadiutores vel Auxiliares sibi sociare potest hac formula: «una mecum indigno famulo tuo et cum meis Episcopis adiutoribus»;
— extra fines propriae Ecclesiae, formula erit : «una cum fratre meo N., Episcopo (vel Praelato, Praefecto, etc.) huius Ecclesiae et me indigno famulo tuo».

Haec statuta, quae Sacra Congregatio pro Cultu Divino, collatis consiliis cum Sacra Congregatione pro Episcopis et cum Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici recognoscendo, decrevit, Summus Pontifex Paulus VI, die v mensis Septembris, anno mcmlxxii, approbavit et auctoritate Sua confirmavit, mandans ut ab omnibus ad quos spectat servarentur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Cultu Divino, die 9 mensis Octobris 1972.

Arturus Card. Tabera, Praefectus

X H. Bugnini
Archiep. tit. Diocletianen., a Secretis
* AAS 64 (1972) 692-694; Notitiae 8 (1972) 347-349.
[1] Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 26: AAS 57 (1965) 31-32.
[2] Cf. Conc. Vat. II, Const. de S. Liturgia Sacrosanctum Concilium, 10: AAS 56 (1964) 102.